آهنگ لری ضامن آهو از بهمن اسکینی

523

دانلود اهنگ لری بهمن اسکینی به نام ضامن آهو (امام رضا)

هرکه داره حاجتی رهی میکه حونه خدا…
موعه عمری به وه مه روئم پابوس ایموم رضا!
تا به ایرم قلفشه درد منه بکه دوا…
یا بکشه بی صدا یا بکشه دس شفا!
ای غریوه آشنا پیر نگهدار هه تونی…
ضامن آهو بیا که یار غمخوارهه تونی!
ای دل بیمار مه محتاج تیمار تونه…
چی گدایی هوکاره پاسار دیوار تونه!

حاج مردم فقیر مشکل گشای عاشقو…
گمه بارگا که تونه حونه امید بی کسو!
حاج مردم فقیر مشکل گشای عاشقو…
گمه بارگا که تونه حونه امید بی کسو!
ای دل بیمار مه محتاج تیمار تونه…

چی گدایی هوکاره پاسار دیوار تونه!
هرکه داره حاجتی رهی میکه حونه خدا…
موعه عمری به وه مه روئم پابوس ایموم رضا!
تا به ایرم قلفشه درد منه بکه دوا…
یا بکشه بی صدا یا بکشه دس شفا!

برچسب ها

سایر آهنگهای بهمن اسکینی

دیدگاه ها

تلگرام زاگرس موزیکاینستاگرام زاگرس موزیک